อธิการบดีร่วมคณะประธาน กสทช. ชมงาน NAB Show และหารือกับ Googles Print
Written by sujate   
Tuesday, 26 April 2016 00:00

ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์อธิการบดีและที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ได้ร่วมคณะเดินทางเพื่อชมงานแสดงเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับโลก NAB 2016 ที่เมือง Las Vegas จากนั้นได้เข้าร่วมหารือกับ Googles ที่สำนักงานใหญ่ใน San Francisco ในเรื่อง Digital Economy ของทาง Googles เพื่อเตรียมการกำกับดูแลในหน้าที่ของ กสทช. ต่อไป