มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและ University of Veterinary Medicine Hannover ลงนามความร่วมมือ Print
Written by sujate   
Tuesday, 15 September 2015 08:15

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและ University of Veterinary Medicine Hannover ได้มีความร่วมมือทางด้านสัตวแพทย์มานับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และมีการลงนามความร่วมมือกันคราวละ ๕ ปี ที่ผ่านมามีคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Veterinary Medicine Hannover จำนวนมาก ตลอดจนมีนักศึกษาสัตวแพทย์ไปฝึกงานปีละ ๑๐ คน ตลอดมานั้น เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคมถึง ๑ กันยายน รองศาสตราจารย์ ดร.สุจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี รองศาสตราจาย์ ดร.นสพ.จตุพร กระจายศรี คณบดีสัตวแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ได้เดินทางไปยัง University of Veterinary Medicine Hannover เพื่อลงนามขยายเวลาความความร่วมมือออกไปอีก ๕ ปี และเยี่ยมอาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยอธิการบดีของ University of Veterinary Medicine Hannover ได้พาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยทางด้านไวรัสที่จะเปิดใช้งานในเร็วๆ นี้ นับเป็นศูนย์วิจัยที่ทันสมัยที่สุด และได้เชิญให้ทางมหาวิทยาลัยส่งอาจารย์เข้าร่วมในการวิจัยด้วย