สถิติผู้เข้าชม

Visits [+/-]

All visits
Since module start 131 951
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ ได้รับเลือกให้เป็น Corresponding member ของ IAA PDF Print E-mail
Written by sujate   
Tuesday, 07 December 2010 04:31

ในระหว่างการประชุมประจำปีของ International Academy of Astranautics (IAA) ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชก เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศชื่อสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี ๒๐๑๐ โดยการคัดเลือกนี้ต้องมีสมาชิกจากสามประเทศเป็นผู้เสนอชื่อ และให้สมาชิกซึ่งมีอยู่ทั่วโลกประมาณ ๑๐๐๐ คนเป็นผู้คัดเลือก ในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ ได้รับการคัดเลืกให้เป็น Corresonding member นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกในสาขา Engineering Sciences และเป็นคนไทยคนที่สองที่ได้รับเลือก สมาคมนี้เป็นสมาคมทางด้านวิชาการอวกาศที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ก่อตั้งมา ๖๐ ปี สมาชิกได้แก่นักบินอวกาศ ผู้บริหารองค์การอวกาศ และนักวิชาการ

Last Updated on Sunday, 08 May 2011 05:40