สถิติผู้เข้าชม

Visits [+/-]

All visits
Since module start 131 080
อธิการบดีลงนามความร่วมมือับมหาวิทยาลัย Ulsan PDF Print E-mail
Written by sujate   
Tuesday, 15 September 2015 07:40

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี และ รองอธิการบดี เดินทางไปยังเมือง Ulsan ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Ulsan หลังจากที่ผู้แทนของมหาวิทยาลัย Ulsan ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.312335472305237.1073741833.164918697046916&type=3

Ulsan เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดจากกลุ่มอุตสาหกรรมหนักของบริษัทฮุนได ซึ่งจัชะเป็นประโยชน์ทั้งทางวิชาการและการวิจัยของทั้งสอมหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ดำเนินการตามความร่วมมือต่อไป

Last Updated on Tuesday, 15 September 2015 07:57