สถิติผู้เข้าชม

Visits [+/-]

All visits
Since module start 75 173
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ เข้าร่วมประชุม The 3rd APT Cybersecurity Forum ที่ Macao PDF Print E-mail
Written by sujate   
Friday, 28 September 2012 13:59

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ เป็นผู้แทนของ กสทช. เข้าร่วมการประชุมทางด้าน Cybersecurity Forum จัดโดย Asia Pacific Telecommunication ที่โรงแรมแมนดาริน เขตปกครองพอเศษ Macao lซึ่งเป็นการประชุมในการร่วมมือของประเทศต่างๆในกลุ่มเอเซียแปซิฟิกเพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนโยบายในการต่อสู้กับภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ที่มีความรุนแรงมากขึ้น การประชุมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ ซึ่งประสบการณ์จากการประชุมจะยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาความมั่นคงทางระบบสารสนเทศต่อไป ในระหว่างการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ ยังได้รับเชิญให้เป็น Session Chair ในหัวข้อ "Combating SPAM and other threates" ด้วย