สถิติผู้เข้าชม

Visits [+/-]

All visits
Since module start 75 173
อธิการบดีและผู้บริหารไปประชุมที่สหราชอาณาจักรระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ PDF Print E-mail
Written by sujate   
Friday, 21 September 2012 00:00

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ และผู้บริหารประกอบด้วย รศ.ดร.วิษณุ มีอยู่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ดร.ภาณวีย์ โภไคยอุดม ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ศ.ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ดร.นริศรา อินทรจันทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสองภาษา ได้เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา โดยมีภาระกิจดังนี้

วันที่ ๑๓ กันยายน ได้ประชุมหารือเรื่องการทำวิจัยร่วมกับ Prof.Chris Toumazou ที่บริษัท Dnae ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ Imperial College ลอนดอน เจรจาการทำวิจัยร่วมกันในเรื่องการหา dna ของช้าง ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการอนุรักษณ์ช้างไทยและเป็นการวิจัยระดับโลกที่จะมีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัย Oxford Brooks เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่จบชั้นปีที่ ๓ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสามารถโอนหน่วยกิตไปยัง Oxford Brooks ได้ทั้งหมดและใช้เวลาศึกษาต่ออีก ๑ ปีก็สามารถจบการศึกษาของมหาวิทยาลัย Oxford Brooks โครงการนี้จะเริ่มต้นได้ในปีหน้า และจะมีการเพิ่มสาขาอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ทาง Oxford Brooks ได้พาเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและงานวิจัยที่น่าสนใจ เช่นบัณฑิตที่จบแล้วไปทำงานกับทีมรถแข่งฟอร์มูลาวัน การวิจัยระบบควบคุมรถอัตโนมัติ จักรยานที่ผลิตจากไม้ไผ่ลดแรงกระแทกและสามารถเข้าแข่งขันได้ เป็นต้น

มหาวิทยาลัย Oxford Brooks ตั้งอยู่ที่เมือง Oxford ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Oxford ที่มีชื่อเสียง เดินทางด้วยรถไฟจากลอนดอนใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง หรือสามารถเดินทางได้ด้วยรถบัสที่ออกทุกๆ ๑๐ นาที ปัจจุบัน Oxford Brooks มี ๓ วิทยาเขต โดยสองวิทยาเขตอยู่ในเขตตัวเมือง ส่วนวิทยาเขตใหม่อยู่ห่างออกไปประมาณ ๘ กิโลเมตร มีรถรับส่งระหว่างวิทยาเขตตลอดเวลาถึงราว ๒ นาฬิกา เพื่อให้นักศึกษาและนักวิจัยสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย

วันที่ ๑๕ เดินทางโดยรถไฟไปยังเมือง Sheffield ที่อยู่ทางเหนือของลอนดอน หรือตอนกลางของสหราชอาณาจักร ใช้เวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมง ๕ นาที

วันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้เข้าพบอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Sheffield และเตรียมการรับนักศึกษาหลักสูตรสองภาษาที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจะเปิดสอนในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ หรือปีการศึกษานี้ โดยได้เข้าพบกับภาควิชาต่างๆ และสังเกตการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย Sheffield ที่เปิดสัปดาห์แรกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

พบหารือกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Sheffield                ประชุมเกี่ยวกับการจัดการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เยี่ยมชมศูนย์ภาษาอังกฤษเพื่อช่วยนักศึกษาปรับตัวก่อนเรียน            บรรยากาศวันแรกที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นอกจากนี้ยัง ดร.นริศราได้ยังไปเยี่ยมชมบรรยากาศหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีนางสาวสลิลนา นักศึกษาไทยชั้นปีที่ ๒ หลักสูตร MEng สาขาวิศวกรรมเคมี ที่เป็น International Engineering ambassador ของ Sheffield พาชม ตั้งแต่บริเวณโดยรอบมีต้นไม้ร่มรื่นมาก เงียบสงบ เป็นระเบียบ อาคารส่วนกลาง (The edge) ที่มีห้องอาหาร ห้องซักผ้า ที่ทำงานผู้ดูแลหอพัก และได้ไปดูความเป็นอยู่ในหอพักที่มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดี ตั้งแต่ต้องมี RFID สำหรับเข้าอาคารที่พัก กุญแจห้องแต่ละชั้น และแต่ละห้อง ห้องพักในชั้นที่ไปเยี่ยมชมมี ๖ ห้องที่มีห้องน้ำในตัว แต่มีห้องครัวห้องนั่งเล่นร่วมกันเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะพูดคุย มีกิจกรรมร่วมกันได้

บรรยากาษด้านหน้า "the edge" มีสวนสวยงาม               ห้องอาหารด้านในสะอาด เรียบร้อย

ด้านหน้าที่อาคารหอพักของนักศึกษา                             การเข้าอาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วย RFID

บรรยากาศในห้องครัวและห้องนั่งเล่น

วันที่ ๑๙ กันยายน เดินทางกลับ

Last Updated on Monday, 01 October 2012 11:23