สถิติผู้เข้าชม

Visits [+/-]

All visits
Since module start 75 173
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ เป็นประธานการประชุมผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศของ APSCO PDF Print E-mail
Written by sujate   
Wednesday, 02 May 2012 07:32

ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ เป็นประธานการประชุมผู้เชี่ยวชาญ Atmospheric Effect Research Project ระหว่างประเทศของ Asia Pacific Space Coperation ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกเข้าร่วมประชุมจาก ปากีสถาน เปรู บังคลาเทศ อินโดนีเซีย จีน มองโกเลีย ตุรกี อิหร่าน และไทย