สถิติผู้เข้าชม

Visits [+/-]

All visits
Since module start 75 173
อธิการบดีเปิดการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ ๔ PDF Print E-mail
Written by sujate   
Thursday, 26 April 2012 00:00

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ ๔ ที่โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ชะอำ ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นเจ้าภาพ มีนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศส่งบทความนำเสนอในที่ประชุม

Last Updated on Wednesday, 02 May 2012 08:41