สถิติผู้เข้าชม

Visits [+/-]

All visits
Since module start 75 173
ผู้บริหารระดับสูงสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร PDF Print E-mail
Written by sujate   
Wednesday, 16 February 2011 03:42

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ได้นำคณะผู้บริหารสูงเช่น อนุกรรมการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารคณะต่างๆ ให้การต้อนรับ การเยี่ยชมครั้งนี้นอกจากดูความก้าวหน้าทางด้านงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์แก่ทางสถาบันแล้ว ยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานอย่างใกล้ชิดในเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยต่อไป