สถิติผู้เข้าชม

Visits [+/-]

All visits
Since module start 75 176
กีฬามหานครเกมส์ PDF Print E-mail
Written by sujate   
Monday, 10 January 2011 00:00

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา จักการแข่งขันกีฬา "มหานครเกมส์ ครั้งที่ ๗" ซึ่งเป็นกีฬาระหว่างนักศึกษาแต่ละคณะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และกระตุ้นให้นักศึกษาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีและใช้เวลาว่างให้เกิประโยชน์ โดยมีอธิการบดีเป็นประธานในพีธีเปิด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วม ในพิธีเปิดมีการแสดงศิลปแม่ไม้มวยไทยเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ภูมิใจในศิลปการต่อสู้ของไทย