สถิติผู้เข้าชม

Visits [+/-]

All visits
Since module start 75 175
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) แต่งตั้งอนุกรรมการ PDF Print E-mail
Written by sujate   
Wednesday, 08 December 2010 20:38

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงกลาโหม ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ อธิการบดีเป็นอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ศกนี้ เพื่อเสริมการทำงานของอนุกรรมการฯ ตามภารกิจยิ่งขึ้น

เยียมชมเวปไซต์ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ได้ที่ www.dti.or.th

Last Updated on Wednesday, 08 December 2010 20:47