สถิติผู้เข้าชม

Visits [+/-]

All visits
Since module start 108 889
ข่าวล่าสุด
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ เข้าร่วมประชุม The 3rd APT Cybersecurity Forum ที่ Macao PDF Print E-mail
Written by sujate   
Friday, 28 September 2012 13:59

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ เป็นผู้แทนของ กสทช. เข้าร่วมการประชุมทางด้าน Cybersecurity Forum จัดโดย Asia Pacific Telecommunication ที่โรงแรมแมนดาริน เขตปกครองพอเศษ Macao lซึ่งเป็นการประชุมในการร่วมมือของประเทศต่างๆในกลุ่มเอเซียแปซิฟิกเพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนโยบายในการต่อสู้กับภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ที่มีความรุนแรงมากขึ้น การประชุมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ ซึ่งประสบการณ์จากการประชุมจะยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาความมั่นคงทางระบบสารสนเทศต่อไป ในระหว่างการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ ยังได้รับเชิญให้เป็น Session Chair ในหัวข้อ "Combating SPAM and other threates" ด้วย

 
อธิการบดีและผู้บริหารไปประชุมที่สหราชอาณาจักรระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ PDF Print E-mail
Written by sujate   
Friday, 21 September 2012 00:00

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ และผู้บริหารประกอบด้วย รศ.ดร.วิษณุ มีอยู่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ดร.ภาณวีย์ โภไคยอุดม ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ศ.ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ดร.นริศรา อินทรจันทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสองภาษา ได้เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา โดยมีภาระกิจดังนี้

วันที่ ๑๓ กันยายน ได้ประชุมหารือเรื่องการทำวิจัยร่วมกับ Prof.Chris Toumazou ที่บริษัท Dnae ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ Imperial College ลอนดอน เจรจาการทำวิจัยร่วมกันในเรื่องการหา dna ของช้าง ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการอนุรักษณ์ช้างไทยและเป็นการวิจัยระดับโลกที่จะมีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัย Oxford Brooks เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่จบชั้นปีที่ ๓ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสามารถโอนหน่วยกิตไปยัง Oxford Brooks ได้ทั้งหมดและใช้เวลาศึกษาต่ออีก ๑ ปีก็สามารถจบการศึกษาของมหาวิทยาลัย Oxford Brooks โครงการนี้จะเริ่มต้นได้ในปีหน้า และจะมีการเพิ่มสาขาอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ทาง Oxford Brooks ได้พาเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและงานวิจัยที่น่าสนใจ เช่นบัณฑิตที่จบแล้วไปทำงานกับทีมรถแข่งฟอร์มูลาวัน การวิจัยระบบควบคุมรถอัตโนมัติ จักรยานที่ผลิตจากไม้ไผ่ลดแรงกระแทกและสามารถเข้าแข่งขันได้ เป็นต้น

มหาวิทยาลัย Oxford Brooks ตั้งอยู่ที่เมือง Oxford ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Oxford ที่มีชื่อเสียง เดินทางด้วยรถไฟจากลอนดอนใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง หรือสามารถเดินทางได้ด้วยรถบัสที่ออกทุกๆ ๑๐ นาที ปัจจุบัน Oxford Brooks มี ๓ วิทยาเขต โดยสองวิทยาเขตอยู่ในเขตตัวเมือง ส่วนวิทยาเขตใหม่อยู่ห่างออกไปประมาณ ๘ กิโลเมตร มีรถรับส่งระหว่างวิทยาเขตตลอดเวลาถึงราว ๒ นาฬิกา เพื่อให้นักศึกษาและนักวิจัยสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย

วันที่ ๑๕ เดินทางโดยรถไฟไปยังเมือง Sheffield ที่อยู่ทางเหนือของลอนดอน หรือตอนกลางของสหราชอาณาจักร ใช้เวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมง ๕ นาที

วันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้เข้าพบอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Sheffield และเตรียมการรับนักศึกษาหลักสูตรสองภาษาที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจะเปิดสอนในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ หรือปีการศึกษานี้ โดยได้เข้าพบกับภาควิชาต่างๆ และสังเกตการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย Sheffield ที่เปิดสัปดาห์แรกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

พบหารือกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Sheffield                ประชุมเกี่ยวกับการจัดการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เยี่ยมชมศูนย์ภาษาอังกฤษเพื่อช่วยนักศึกษาปรับตัวก่อนเรียน            บรรยากาศวันแรกที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นอกจากนี้ยัง ดร.นริศราได้ยังไปเยี่ยมชมบรรยากาศหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีนางสาวสลิลนา นักศึกษาไทยชั้นปีที่ ๒ หลักสูตร MEng สาขาวิศวกรรมเคมี ที่เป็น International Engineering ambassador ของ Sheffield พาชม ตั้งแต่บริเวณโดยรอบมีต้นไม้ร่มรื่นมาก เงียบสงบ เป็นระเบียบ อาคารส่วนกลาง (The edge) ที่มีห้องอาหาร ห้องซักผ้า ที่ทำงานผู้ดูแลหอพัก และได้ไปดูความเป็นอยู่ในหอพักที่มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดี ตั้งแต่ต้องมี RFID สำหรับเข้าอาคารที่พัก กุญแจห้องแต่ละชั้น และแต่ละห้อง ห้องพักในชั้นที่ไปเยี่ยมชมมี ๖ ห้องที่มีห้องน้ำในตัว แต่มีห้องครัวห้องนั่งเล่นร่วมกันเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะพูดคุย มีกิจกรรมร่วมกันได้

บรรยากาษด้านหน้า "the edge" มีสวนสวยงาม               ห้องอาหารด้านในสะอาด เรียบร้อย

ด้านหน้าที่อาคารหอพักของนักศึกษา                             การเข้าอาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วย RFID

บรรยากาศในห้องครัวและห้องนั่งเล่น

วันที่ ๑๙ กันยายน เดินทางกลับ

Last Updated on Monday, 01 October 2012 11:23
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ เป็นประธานการประชุมผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศของ APSCO PDF Print E-mail
Written by sujate   
Wednesday, 02 May 2012 07:32

ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ เป็นประธานการประชุมผู้เชี่ยวชาญ Atmospheric Effect Research Project ระหว่างประเทศของ Asia Pacific Space Coperation ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกเข้าร่วมประชุมจาก ปากีสถาน เปรู บังคลาเทศ อินโดนีเซีย จีน มองโกเลีย ตุรกี อิหร่าน และไทย 

 
อธิการบดีเปิดการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ ๔ PDF Print E-mail
Written by sujate   
Thursday, 26 April 2012 00:00

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ ๔ ที่โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ชะอำ ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นเจ้าภาพ มีนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศส่งบทความนำเสนอในที่ประชุม

Last Updated on Wednesday, 02 May 2012 08:41
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์เข้าร่วมการอบรม PDF Print E-mail
Written by sujate   
Tuesday, 24 April 2012 00:00

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ได้เข้าร่วมการอบรม "ITU Training on Satellite Launching and Monitoring" จัดโดยกระทรวงเคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union)

 
อธิการบดีเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ PDF Print E-mail
Written by sujate   
Sunday, 05 April 2015 01:51

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีคำสั่งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อปรับปรุง พรบ.ดังกล่าวให้สอดคล้องกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ที่มีหลากหลายในปัจจุบัน

Last Updated on Thursday, 09 April 2015 03:27
 
อธิการบดีเข้าร่วมประชุม WRC-12 ที่ GENEVA และ การประชุม Interconnect ที่ London PDF Print E-mail
Written by sujate   
Thursday, 02 February 2012 15:03

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีและที่ปรึกษาประธาน กสทช. พลอากาศเอก ธเรศปุณศรี ได้ร่วมเดินทางกับประธานและคณะกรรมการ กสทช. ประกอบด้วย พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ และรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประสบสุข บุญเดชที่ปรึกษาประธานฯ เข้าร่วมการประชุม World Radio Congress -12 (WRC-12) ที่เมือง GENEVA สหพันธรัฐสวิส ซึ่ง WRC-12 จัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU ซึ่งเป็นการประชุมสำคัญที่สุด มีการจัดทุกๆ ๔-๕ ปี เพื่อกำหนดระเบียบทางด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศสมาชิก

 

โดยในวันที่ ๒๔ มกราคม เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะของ กสทช. ได้เข้าพบเลขาธิการใหญ่ของ ITU ที่สำนักงานเพื่อหารือในเรื่องการดำเนินงานร่วมกันในด้านต้างๆ

 

จากนั้นในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม คณะได้เข้าร่วมประชุมที่ London สหราชอาณาจักร เรื่องการจัดการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงประสบการการดำเนินงานของโครงข่ายโทรศัพท์ระบบ 3G ในประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมที่จะมีการประมูล 3G ในอนาคต

 
« StartPrev123456NextEnd »

Page 4 of 6