สถิติผู้เข้าชม

Visits [+/-]

All visits
Since module start 131 952
ข่าวล่าสุด
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สมาชิก International Academy of Astronautics PDF Print E-mail
Written by sujate   
Monday, 02 September 2013 02:51

จากที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ได้รับคัดเลือกโดยสมาชิกของ International Academy of Astronautics ให้เป็น Corresponding member เมื่อปี 2010 ตามระเบีบที่สมาชิกทุกคนต้องเป็น Corresponding member ก่อนเป็นระยะเวลา ๕ ปี เพื่อพิจารณาผลงาน หากไม่ได้รับการคัดเลือกต่อก็จะหมดสมาชิกภาพ ซึ่งในปีนี้ทางสมาชิกของ IAA ได้พิจารณาเลื่อนสมาชิกภาพให้เป็นสมาชิกตลอดชีพ (Member)

 

Last Updated on Friday, 11 April 2014 10:23
 
อธิการบดีและคณบดีคณะสัตวแพทย์เยี่ยมกระชับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น PDF Print E-mail
Written by sujate   
Saturday, 04 May 2013 03:06

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีและ รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทย์ได้เดินทางเยี่ยมและลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งได้เยี่มมนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ที่กำลังฝึกงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีการเยี่ยมเยียนดังนี้

   

 วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดินทางถึงโตเกียว พบกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สอบถามและรับฟังประสบการณ์การฝึกงาน

  

วันจันทร์ที่ ๒๒ เข้าพบหารือกับรองอธิการบดีทางด้านการศึกษา คณะบดีคณะสัตวแพทย์ของ Tokyo University of Agriculture and Technology ที่ Fuchu ใกล้ๆโตเกียวซึ่งนักศึกษาคณะสัตวแพทย์กำลังฝึกงานอยู่ ๔ คน และมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครทำวิจัยอยู่ ๑ คน ได้เยี่ยมชมการฝึกงาน โรงพยาบาลสัตว์เล็กที่ทันสมัย และเจรจาความร่วมมือในอนาคตต่อไป ตอนเย็นมีงานเลี้ยงรับรอง

วันอังคารที่ ๒๓ เข้าพบกับอธิการบดีของ Kitasato University วิทยาเขตในโตเกียว มีการหารือร่วมกันในการแลกเปี่ยนนักศึกษาฝึกงานในปีต่อๆ ไป พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในมาตรฐานนานาชาติ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาสมุนไพรของญี่ปุ่น การวิจัยทางด้านทะเล

 

วันพุธที่ ๒๔ ตอนเช้าเดินทางโดยเครื่องบินไปยังสนามบิน Misawa แล้วเดินทางด้วยรถยนต์อีก ๒๕ นาทีไปยังเมือง Towada ในเขต Aomori ตอนเหนือของญี่ปุ่น สุดเกาะฮอนชู เพื่อเยี่ยมคณะสัตวแพทย์ของ Kitasato University ยังเห็นมีหิมะปกคลุมอยู่บนยอดเขาแต่ไมมีบนที่ราบ เขตนี้เป็นเมืองใหม่อายุราว ๑๕๐ ปี พอๆกับอายุของมหาวิทยาลัย ในอดีตมีการเลี้ยงม้ามากจึงเป็นที่ตั้งคณะสัตวแพทย์ ได้พบคณบดีและผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด โดยได้ทำการลงนามแลกเปลี่ยน MOU ในการวิจัยและและเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน ขณะนี้มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจบปริญญาเอกจากที่นี่แล้ว ๕ ท่าน และกำลังศึกษาอยู่อีก ๒ ท่าน คณะสัตวแพทย์ของ Kitasato University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนมีอัตราผู้สอบผ่านได้รับใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์กว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐ ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งที่นักศึกษาเลือกเรียน แม้ว่าในชั้นปี่ที่ ๑ จะต้องเรียนที่โตเกียวและชั้นปีที่ ๒-๖ จะต้องมาเรียนถึง Towada ก็ตาม ตอนค่ำคณบดีและผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดได้จัดงานเลี้ยงรับรองเป็นอาหารญี่ปุ่นพื้นเมือง ดอกซากุระในญี่ปุ่นจะเริ่มบานจากทางตอนใต้แล้วเลื่อนขึ้นมาทางเหนือ ขณะที่ไปนั้นดอกซากุระยังเป็นดอกตูมเล็กๆ ต้องอีก ๔-๕ วันจึงจะบาน มหาวิทยาลัยกำลังเดรียมงานบาบีคิวเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตอนเช้าออกเดินทางจากที่พักมาสนามบิน Misawa มายังสนามบิน Haneda ที่โตเกียว แล้วนั่งรถบัสมายังสนามบินนาริตะ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง แล้วเดินทากลับประเทศไทย

Last Updated on Saturday, 04 May 2013 03:19
 
อธิการบดีร่วมโครงการกับกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน PDF Print E-mail
Written by sujate   
Monday, 18 March 2013 01:56

ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทศสัมพันธ์ และ ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาส ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขา GIS ได้เดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Northwestern Polytechnical University (มหาวิทยาลัยซีกงต้า) ณ นครซีอาน มลฑลซานซี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ๑ ใน ๕ ของจีน และได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเป็นจำนวนมาก โครงการเยือนนี้เป็นโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการอวกาศของกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน นายมนต์ชัย พัชนี โดยทางรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยซีกงต้า Prof.Wang Wei และผู้บริหารได้ให้การต้อนรับร่วมเจรจาความร่วมมือการวิจัยในด้านต่างๆ นอกเหนือจากด้านอวกาศ และการแลกเปลี่ยนนักวิจัย นักศึกษา และได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชั้นสูง โดยจะได้มีการลงนามความร่วมมือกันในลำดับต่อไป ในการเยือนนี้นอกจากกงสุลใหญ่แล้ว ยังมีกงสุล ธรียา ศรีพัฒนาวัฒน์ ร่วมในการเยือนด้วย

         

 
อธิการบดีเข้าร่วมแถลงข่าว PDF Print E-mail
Written by sujate   
Tuesday, 19 February 2013 07:15

อธิการบดีเข้าร่วมแถลงข่าวและตอบข้อซักถามในการสัมมนา “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำยางพาราแบบลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม (GREEN INDUSTRY ระดับ ๒) เพื่อเตรียมรับ AEC ปี ๒๕๕๘” จัดโดย  สำนักงานอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช และพัทลุง) มีผู้ร่วมในการแถลงข่าว และตอบข้อซักถาม  ประกอบด้วย อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ผู้จัดการเครือข่ายโครงการ ITAP  (สวทช. )

ในงานนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครโดย รศ.ดร.ฐานิตย์ได้นำผลงานวิจัยเรื่องเตาอบยางพาราประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อถ่ายทอดให้กับสหกรณ์สวนยางในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ฝังอ่าวไทย

 
อธิการบดีนำคณะทัวร์วัฒนธรรมภาคเหนือ PDF Print E-mail
Written by sujate   
Tuesday, 19 February 2013 06:54

ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 อธิการบดี อาจารย์และเจ้าหน้าที่รวม 44 คนได้ร่วมกันเดินทางไปจังหวัดแพร่ เพื่อเที่ยวชมวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญของจังหวัดเช่น วัดพระธาตุช่อแฮ แพะเมืองผีซึ่งเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจ บ้านเสาร้อยต้น อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย บ่อน้ำพุร้อนบ้านแม่จอก ก่อนเข้าพักที่ไร่ดาวเหนือวัลเลย์ อำเภอลอง สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม สังสรรค์ทางอาหารร่วมกัน วันรุ่งขึ้นเดินทางกลับผเวะสถานที่สำคัญในอำเภอเด่นชัย วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารจังหวัดพิษณุโลก แวะทานอาหารเย็นที่ทางเข้าจังหวัดอุทัยธานีก่อนเดินทางกลับ

Last Updated on Tuesday, 19 February 2013 07:15
 
อธิการบดีร่วมคณะประธาน กสทช. ไปประชุม WCIT 2012 ที่ PDF Print E-mail
Written by sujate   
Wednesday, 19 December 2012 00:00

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีและที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ได้ร่วมคณะไปประชุม WCIT2012 ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรต ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2012 ซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) วาระสำคัญคือการแก้ไขธรรมนูญของ ITU http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/default.aspx 

Last Updated on Tuesday, 19 February 2013 06:54
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางด้านวิศวกรรมเคมี PDF Print E-mail
Written by sujate   
Sunday, 28 October 2012 14:14

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับเกียรติจาก Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry (TIChE) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับชาติทางวิชาการวิศวกรรมเคมี และในโอกาสเดียวกันก็จัดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TIChE International Conference ที่กรีนเนอรีรสอร์ท นครราชสีมา โดยมีบทความนำเสนอถึง ๑๓๕ บทความจาก ๒๒ มหาวิทยาลัยและสถาบันที่มีชื่อเสียง โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Johannes Schawank จาก University of Michigan Arbor USA และ Prof.Phillip Wright จาก University of Sheffield UK บรรยายพิเศษ ในงานนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดด้วย

 

Last Updated on Sunday, 28 October 2012 14:35
 
« StartPrev123456NextEnd »

Page 3 of 6