สถิติผู้เข้าชม

Visits [+/-]

All visits
Since module start 108 891
ข่าวล่าสุด
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อธิการบดีร่วมคณะประธาน กสทช. ชมงาน NAB Show และหารือกับ Googles PDF Print E-mail
Written by sujate   
Tuesday, 26 April 2016 00:00

ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์อธิการบดีและที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ได้ร่วมคณะเดินทางเพื่อชมงานแสดงเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับโลก NAB 2016 ที่เมือง Las Vegas จากนั้นได้เข้าร่วมหารือกับ Googles ที่สำนักงานใหญ่ใน San Francisco ในเรื่อง Digital Economy ของทาง Googles เพื่อเตรียมการกำกับดูแลในหน้าที่ของ กสทช. ต่อไป

 
การลงนามความร่วมมือกับ The University of Sheffield PDF Print E-mail
Written by sujate   
Monday, 26 September 2016 03:22

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีได้ลงนามต่อความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรสองภาษากับ The University of Sheffield ต่อไปอีก 5 ปี นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องการสอนเสริมโดยอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัย Sheffield และการร่วมมือกันในการพัฒนาการจัดการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซ่งจะทำให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานในระดับนาชาติยิ่งขึ้น

 
การลงนามขยายเวลาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกับ Tokyo University of Agriculture Technology (TUAT) PDF Print E-mail
Written by sujate   
Tuesday, 20 October 2015 04:23

ตามที่คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  กับ Tokyo University of Agriculture Technology (TUAT) ได้มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาสัตวแพทย์ระหว่างฤดูร้อน การวิจัยร่วมกัน ตลอดจนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์ อย่างต่อเนื่องตลอดมา ได้ครบระยะเวลา ทั้งสองมหาวิทยาลยได้เห็นถึงประโยชน์ในความร่วมมือและกิจกรรมที่ผ่านมา ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงได้มีการลงนามระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ Dr.Tadashi Matsunaga อธิการบดี TUAT ต่อไปอีก 5 ปี ทั้งจะได้ขยายความร่วมมือในการรับรองการโอนหน่วยกิตของนักศึกษาที่มีการเรียนครบภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่นักศึกษาของทั้งสองสถาบันจะได้มีประสบการจากการเรียนในอีกสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและ University of Veterinary Medicine Hannover ลงนามความร่วมมือ PDF Print E-mail
Written by sujate   
Tuesday, 15 September 2015 08:15

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและ University of Veterinary Medicine Hannover ได้มีความร่วมมือทางด้านสัตวแพทย์มานับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และมีการลงนามความร่วมมือกันคราวละ ๕ ปี ที่ผ่านมามีคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Veterinary Medicine Hannover จำนวนมาก ตลอดจนมีนักศึกษาสัตวแพทย์ไปฝึกงานปีละ ๑๐ คน ตลอดมานั้น เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคมถึง ๑ กันยายน รองศาสตราจารย์ ดร.สุจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี รองศาสตราจาย์ ดร.นสพ.จตุพร กระจายศรี คณบดีสัตวแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ได้เดินทางไปยัง University of Veterinary Medicine Hannover เพื่อลงนามขยายเวลาความความร่วมมือออกไปอีก ๕ ปี และเยี่ยมอาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยอธิการบดีของ University of Veterinary Medicine Hannover ได้พาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยทางด้านไวรัสที่จะเปิดใช้งานในเร็วๆ นี้ นับเป็นศูนย์วิจัยที่ทันสมัยที่สุด และได้เชิญให้ทางมหาวิทยาลัยส่งอาจารย์เข้าร่วมในการวิจัยด้วย


 
อธิการบดีร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร The University of Sheffield PDF Print E-mail
Written by sujate   
Tuesday, 15 September 2015 07:58

ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์จันทรังษ์ อธิการบดีได้เดินทางไปยัง The University of Sheffield เพื่อเยี่ยมเยียนกระชับความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในโครงการ Bilingual Program โดยในครั้งนี้ยังได้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร มีบัณฑิตไทยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและโทหลักสูตร Master of Engineering สาขาวิศวกรรมเคมีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคือ นางสาวสลิลนา ซึ่งจะมาช่วยในหลักสูตร Bilingual ต่อไป

Last Updated on Tuesday, 15 September 2015 08:50
 
อธิการบดีลงนามความร่วมมือับมหาวิทยาลัย Ulsan PDF Print E-mail
Written by sujate   
Tuesday, 15 September 2015 07:40

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี และ รองอธิการบดี เดินทางไปยังเมือง Ulsan ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Ulsan หลังจากที่ผู้แทนของมหาวิทยาลัย Ulsan ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.312335472305237.1073741833.164918697046916&type=3

Ulsan เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดจากกลุ่มอุตสาหกรรมหนักของบริษัทฮุนได ซึ่งจัชะเป็นประโยชน์ทั้งทางวิชาการและการวิจัยของทั้งสอมหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ดำเนินการตามความร่วมมือต่อไป

Last Updated on Tuesday, 15 September 2015 07:57
 
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ PDF Print E-mail
Written by sujate   
Friday, 17 April 2015 09:38

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งนายสุเจตน์ จันทรังษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการอวกาศในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติตั้งแต่วันดังกล่าว

 
« StartPrev123456NextEnd »

Page 1 of 6